ampr.bbs.flohmark

Zur Gruppenliste Seiten:12
Datum Thema#  Autor
15.03. o V: MONACOR FSI-527 SWR-Messbruecke (11m)1dl1sbf
15.03. o V: Nokia Dbox2 Kabel mit neustem Keywelt Image1oe9pkv
15.03. o V: MFJ-1925 ATAS Controller1oe9pkv
15.03. o V: RigExpert Interface mit Yaesu FT8X7 Kabelsatz1oe9pkv
14.03. o V: Unverwendetes Yaesu FT2900 mit 70W 2m Monoband1oe9pkv
14.03. o V: Mikrotik W-Lan Router RB751G-2HnD1oe9pkv
14.03. o V: Kenwood TH-D72E mit Zubehör1oe9pkv
14.03. o V: Kenwood TH-D72E mit Zubehör1oe9pkv
12.03. o V: HP-Daten-Kasetten1dj2xf
07.03. o V: LaserJet1dj2xf
04.03. o V: VHF/UHF-Komponenten1dj2xf
01.03. o V: Scanner1dl8zbo
28.02. o Kenwood TMV7E1dl8zbo

Nach oben

"News-Portal" auf dem HAM-Web-Servfer DB0ERF.